Helper Mobile i kolektor PDA

Pobieranie

Pobierz, zainstaluj i testuj Helper Mobile.
Wersja: 3.13
Pobierz i testuj Helper Mobile
Pobrana aplikacja jest w pełni funkcjonalna. Jeżeli chcesz testować ją w trybie DEMO, po jej zainstalowaniu wyślij zamówienie kodu aktywacyjnego lub skorzystaj z możliwości aktywacji online.

Wsparcie

Oferujemy szeroko pojęte wsparcie w zakresie instalacji, konfiguracji i użytkowania rozwiązania a także wyboru urządzeń.

Dokumentacja

Do pobrania
-> Dokumentacja
-> Quick setup
 

Funkcjonalność aplikacji Helper Mobile

Podstawą funkcjonalności aplikacji Helper Mobile jest odczyt informacji o artykułach z bazy danych programu WF-Mag metodą online (w czasie rzeczywistym). Dzięki temu personel logistyczny, obsługujący aplikację w kolektorze danych ma zawsze aktualną informację o cenach, stanach oraz dostępności artykułów. W zależności od wariantu aplikacji dostępne są różne metody obsługi procesów logistycznych.
Bogate możliwości konfiguracji pozwalają dostosować aplikację do specyficznych potrzeb użytkowników.

Wariant STANDARD

Wariant Helper Mobile STANDARD umożliwia wykorzystanie buforów danych z kolektorów, standardowo obsługiwanych przez program WF-Mag praktycznie dla wszystkich typów dokumentów. Zebrane w kolektorze dane przekazywane są online do bufora w programie WF-Mag. Bufory danych oznaczane są unikalnym identyfikatorem, powiązanym z rodzajem czynności logistycznej. Ze względu na kontekst logistyczny wyodrębniono niżej wymienione rodzaje operacji.

 • Informacje o towarze (sprawdzarka cen, informacje o cenie i dostępności artykułów).
 • Wydanie towaru (kompletowanie pozycji dokumentów rozchodów).
 • Przyjęcie towaru (kompletowanie pozycji dokumentów przychodów).
 • Szybka inwentaryzacja (kompletowanie pozycji inwentaryzacji).
 • Zamówienie od odbiorcy (kompletowanie pozycji zamówień od odbiorców).
 • Zamówienie do dostawcy (kompletowanie pozycji zamówień do dostawców).
 • Montaż (kompletowanie pozycji zleceń produkcyjnych montażu).
 • Demontaż (kompletowanie pozycji zleceń produkcyjnych demontażu).

Wariant PLUS

Wariant Helper Mobile PLUS umożliwia dodatkowo pracę na zamówieniach, dokumentach magazynowych oraz dokumentach handlowych, wczytanych z programu WF-Mag. Praca na wczytanych dokumentach oferuje między innymi niżej wymienione możliwości.

 • Identyfikacja i automatyczne wyszukanie dokumentu poprzez odczyt jego numeru w postaci kodu kreskowego.
 • Identyfikacja i automatyczne wyszukanie pozycji dokumentu na podstawie kodu kreskowego asortymentu.
 • Weryfikacja ilości asortymentu z możliwością jej korekty.
 • Możliwość dodawania nowych pozycji do dokumentów zamówień.
 • Przekazywanie do programu WF-Mag informacji o statusie dokumentu w kolektorze (oczekujący na wczytanie, wczytany, edytowany, zatwierdzony) wraz z identyfikatorem urządzenia.
 • Przekazywanie do programu WF-Mag informacji o statusie pozycji dokumentu (zgodność lub niezgodność realizacji z dyspozycją).
 • Przekazywanie do programu WF-Mag informacji o zebranych kodach egzemplarzowych i numerach seryjnych realizowanych pozycji.
 • Przekazywanie do programu WF-Mag dowolnych dodatkowych informacji logistycznych związanych z dokumentem w wybranych polach dodatkowych.
 • Obsługa zestawów zamówień lub dokumentów.
 • Podgląd domyślnego obrazka dla artykułu.
 • Podgląd domyślnego obrazka dla artykułu.
 • Dedykowanie wybranych dokumentów i zamówień dla wybranego kolektora.

Wariant ERP

W prównaniu z wariantem PLUS, wariant Helper Mobile ERP umożliwia generowanie dokumentów magazynowych z zamówień wczytanych z programu WF-Mag oraz z danych operacji typu "bufor".

 • Logowanie użytkowników w kolektorach.
 • Generowanie w programie WF-Mag dokumentu WZ z zamówienia lub zestawu zamówień od odbiorców.
 • Generowanie w programie WF-Mag dokumentu PZ z zamówienia lub zestawu zamówień do dostawców.
 • Generowanie w programie WF-Mag dokumentu WZ na podstawie danych zebranych w operacji typu "bufor".
 • Generowanie w programie WF-Mag dokumentu PZ na podstawie danych zebranych w operacji typu "bufor".
 • Przekazywanie do dokumentów generowanych w programie WF-Mag z operacji typu "bufor" kodów egzemplarzowych lub numerów seryjnych.

Rozwiązania dedykowane

Jeżeli funkcjonalność seryjnej wersji Helper Moblie nie zaspakaja specyficznych potrzeb Twojej firmy, oferujemy rozwiązania dedykowane. Rozwiązania dedykowane projektujemy i wykonujemy na podstawie odrębnego zamówienia na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

Kompletny opis funkcjonalności oraz konfiguracji dostępny jest w dokumentacji Helper Mobile. Prosimy również o zapoznanie się z historią zmian funkcjonalnych w kolejnych wydaniach Helper Mobile.

Zastosowanie kolektorów danych PDA
Copyright © "helper" Sławomir Hałka